×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
2.1 Lỗi không nhận Notification

Nhận diện khi có lỗi:

Sale không nhận được bất cứ notification nào mới trong 1 thời gian dài

Giao diện hiển thị notificationXử lý lỗi:

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Setting (Cài đặt) .Bước 2: Chọn Apps (Ứng dụng).Bước 3: Tìm và Chọn ứng dụng MOBISALE.Bước 4: Chọn Storage (Lưu trữ).Bước 4: Chọn CLEAR DATA (XÓA DỮ LIỆU)CLEAR CACHE (XÓA BỘ ĐỆM).Bước 5: Đăng nhập lại MobiSale.

Bước 6: Sau khi đăng nhập thành công, vào Menu chọn phần HỆ THỐNG -> chọn THÔNG TIN ỨNG DỤNG.Bước 7: Chọn ĐĂNG KÍ NOTIFICATION.Bước 8: Khi đăng kí thông báo thành công thì chọn tiếp TEST NOTIFY. Sau đó đợi có noti về máy.