×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
1.3. Tạo hợp đồng không nhận được SMS

Nhận diện khi có lỗi:

Thu tiền xong chờ từ 10-15 phút KH không nhận được SMS

Xử lý lỗi:

Hướng dẫn KH gọi lên tổng đài 19006600:
    1. Nếu đúng số điện thoại của KH
       - CALL xác nhận lại thông tin KH
       - CALL gửi lại SMS, nếu KH không nhận được thì mới dọc SMS, OTP cho KH để đăng nhập Member ký HĐ

    2. Nếu không đúng số điện thoại của KH
       - IBB chuyển máy cho KH gặp nhân viên tổng đài để xác nhận lại thông tin KH
            + Nếu đúng: CALL gửi lại SMS, nếu KH không nhận được thì mới dọc SMS, OTP cho KH
           + Nếu sai: CALL từ chối thực hiện