×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
3.3. Xử lý lỗi không up được ảnh trong HDDT

Nhận diện khi có lỗi:

Xử lý lỗi:

- Nguyên nhân: do chưa chọn mở quyền truy cập vào thư mục ảnh trên thiết bị
- Cách khắc phục: Các bạn bị lỗi iOS 10 vào Setting (Cài đặt) => Privacy (Quyền riêng tư)


Chọn Photos => Bật cho phép với mobisale