×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
1.4. Sai số điện thoại KH

Nhận diện khi có lỗi:

   + Số điện thoại không hợp lệ/không đúng số điện thoại
   + Lỗi 1040

VD: SMS khách hàng nhận được sau khi sale tick Thu tiền trên Mobisale

Xử lý lỗi:

• IBB liên hệ với CUS-QLHD cập nhật lại số điện thoại (Quản lý hợp đồng/cập nhật: Số điện thoại nhận SMS)

• Hướng dẫn KH gọi lên tổng đài 19006600:
    1. Nếu đúng số điện thoại của KH
       - CALL xác nhận lại thông tin KH
       - CALL gửi lại SMS, nếu KH không nhận được thì mới dọc SMS, OTP cho KH để đăng nhập Member ký HĐ

    2. Nếu không đúng số điện thoại của KH
       - IBB chuyển máy cho KH gặp nhân viên tổng đài để xác nhận lại thông tin KH
            + Nếu đúng: CALL gửi lại SMS, nếu KH không nhận được thì mới dọc SMS, OTP cho KH
           + Nếu sai: CALL từ chối thực hiện