×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
3.4. Iphone không định vị được GPS

Nhận diện khi có lỗi:

• Khi Iphone ko thể định bị được GPS
• Hoặc khi bookport thì bị văng ra khỏi app

Xử lý lỗi:

• B1: Vào Setting
• B2: Vào Privacy
• B3: chọn Location Services --> bật On
• B4: Kéo xuống bên dưới --> Tìm ‘MobiSale’ --> chọn ‘MobiSale’ --> sau đó chọn ‘While using the app’