×

Home

Lỗi Chung

Android

IOS
2.2 Lỗi điện thoại OPPO Không nhận Notification khi tắt máy

Nhận diện khi có lỗi:

Sale không nhận được bất cứ notification khi tắt máy, mở máy thì nhận bình thường

Giao diện hiển thị notification


Xử lý lỗi:

Bước 1: Chọn Security Center.


Bước 2: Chọn Privacy Permisssions.


Bước 3: Chọn Startup Manager.


Bước 4: tới dòng có biểu tượng Ứng dụng mobisale , bật nút cho phép chạy notification kể cả khi tắt máy.